„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej.”
C. K. Norwid
 
Szanowni Absolwenci, Nauczyciele, Emerytowani Pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Opatowie
oraz Przyjaciele Naszej Szkoły

W 2017 roku przypada 100 rocznica powstania LO im. B. Głowackiego w Opatowie. Historia szkoły sięga roku 1917, kiedy to ówczesne władze wyraziły zgodę na budowę gimnazjum (odpowiednika szkoły średniej). 15 września 1917 r. odbyło się otwarcie i poświęcenie Gimnazjum Realnego Koedukacyjnego im. B. Głowackiego w Opatowie. W związku z przypadającym Jubileuszem Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz utworzony Komitet organizują 23 września 2017 r. Zjazd Absolwentów Pragnieniem organizatorów jest powiązanie przeszłości z teraźniejszością, aby obchody stały się prawdziwym świętem wszystkich roczników, które tworzyły piękną historię Szkoły.
Zjazd będzie okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania w pamięci ludzi i zdarzeń oraz niepowtarzalnej atmosfery, której doświadczyli uczniowie w tej szkole. Powrót do niej to przywołanie tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. 100-lecie szkoły to doniosłe wydarzenie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. „Przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdzie je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami.”(M. Proust)
Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach.
 
Koszt udziału w części oficjalnej - 100,00 zł 
Album wydany z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły - 60,00 zł
Koszt udziału w balu absolwentów - 100,00 zł (restauracja "Biała Perła" ul. Kościuszki 27A)
 

Wpłaty prosimy kierować na konto: 66 8493 0004 0121 0348 3226 0001

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów związany z Obchodami 100 - lecia Szkoły

ul. Sempołowskiej 1,27-500 Opatów

 
Termin rejestracji i wpłat do 30 czerwca 2017 r.