Święto Patrona Szkoły

17. 04. 21
posted by: Super User
Odsłony: 5506

W dniu 4 kwietnia 2017 roku społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie obchodziła święto swego patrona. Uroczystość ta, zorganizowana pod Honorowym Patronatem Starosty Opatowskiego – Pana Bogusława Włodarczyka, zgromadziła w Opatowskim Ośrodku Kultury wielu gości: Wicestarostę Opatowskiego – pana Gustawa Saramańskiego, dyrektorów i przedstawicieli różnych instytucji funkcjonujących w Opatowie, nauczycieli i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół, a także mieszkańców Opatowa.

Wyznaczenie daty tej uroczystości miało uzasadnienie historyczne, bowiem 4 kwietnia 1794 roku miała miejsce bitwa pod Racławicami, podczas której Bartosz Głowacki zasłynął swą odwagą i męstwem, uniemożliwiając wystrzał rosyjskiej armaty.

Dzień Patrona Szkoły był okazją do przedstawienia sylwetki Bartosza Głowackiego oraz hymnu szkoły „Na mapie mały znak”.
Sylwetkę Patrona Szkoły młodzież zaprezentowała w ciekawy sposób - w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiając uwarunkowania historyczne i polityczne epoki, w której żył bohater uroczystości, insurekcję kościuszkowską i rolę w niej Bartosza Głowackiego i kosynierów. Tę część uroczystości urozmaicił taniec – krakowiak, wskazujący związki insurekcji kościuszkowskiej z Krakowem i Małopolską. Następnie młodzież poprzez wystawienie fragmentu sztuki teatralnej pt. „Udział młodzieży Bartosza Głowackiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku” napisanej przez absolwentkę Liceum, Martę Podkowę, wskazała wpływ Patrona Szkoły na kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i wychowanków szkoły.

W drugiej części uroczystości odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona Bartoszowi Głowackiemu, w której wystąpili:

  • dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie – pan Marek Lis z referatem pt. „Działania militarne insurekcji kościuszkowskiej”
  • uczennica klasy Ia Marta Szczepańska z referatem pt. „Kim był Bartosz Głowacki?”
  • nauczyciel historii pani Małgorzata Grządziel z referatem pt. „Znaczenie patrona szkoły”.
Pani Małgorzata Grządziel przedstawiła wyjątkowo cenne dla szkoły informacje dotyczące min. Kontaktów szkoły z przyjacielem potomka Bartosza Głowackiego, mieszkającego w RPA.

Uroczystość poświęcona Patronowi Szkoły była oficjalnym otwarciem obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, który zakończy się Zjazdem Absolwentów, zaplanowanym na dzień 23 września 2017 roku.
Uroczystość przygotowali uczniowie klas I i II pod opieką nauczycieli: Ewy Siweckiej, Piotra Kaptura, Ewy Cybuli i Małgorzaty Szczepańskiej
 
Materiały dostępne na YOUTUBE